KELANTAN GOLD TRADE SDN

KELANTAN GOLD TRADE SDN

5169m, Jalan Kuala Krai, Bandar Kota Bharu

(1) Menjual dan Membeli Dinar dan Dirham (2) Menyediakan Perkidmatan Tabungan, Mahar, Infaq, Cenderahti menggunakan Dinar

1

Barang

Barang yang dijual

Dinar EMAS

Kata-Kata Ulasan

Kembali Laman Utama Dkedai