ENJIN CARIAN BARANG DI KEDAI

Lokasi : Lokasi Tidak diketahui

Kedai BARU daftar

Anda ada Kedai?

Daftarkan di dkedai

  • Capaian kepada pasaran lebih luas
  • Tanpa kos bina website
  • PERCUMA
  • Berkembang berterusan seiring permintaan komuniti pemilik kedai

Hanya Untuk

  • Perniagaan yang memiliki premis kedai fizikal.
  • Bukan perniagaan dari rumah, bukan online, perniagaan bergerak atau penjaja.
  • Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).
  • Perniagaan/produk yang tidak melanggar undang-undang negara.